Microsoft .NET Framework Targeting Pack 4.8.04084

Microsoft .NET Framework Targeting Pack 4.8.04084

Microsoft Corporation – Freeware
ra khỏi 3 phiếu
Gói nhắm mục tiêu cho phép ứng dụng của bạn nhắm mục tiêu một phiên bản .NET Framework cụ thể khi phát triển trong Visual Studio và một số môi trường phát triển khác.

Tổng quan

Microsoft .NET Framework Targeting Pack là một Freeware phần mềm trong danh mục Khai triển được phát triển bởi Microsoft Corporation.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 2.513 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Microsoft .NET Framework Targeting Pack là 4.8.04084, phát hành vào ngày 02/11/2020. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 22/07/2015. Phiên bản phổ biến nhất là 4.8.3761, được sử dụng bởi 31 % trong tất cả các cài đặt.

Microsoft .NET Framework Targeting Pack đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của Microsoft .NET Framework Targeting Pack đánh giá xếp hạng 3 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Microsoft .NET Framework Targeting Pack!

Cài đặt

người sử dụng 2.513 UpdateStar có Microsoft .NET Framework Targeting Pack cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại